NORMA calibre 7mm. rem. mag. punta fmj de 150 grain caja de 50 unid.
Brou Abitab Red Pagos
Ragno Design
Armeria Lider © 2022
ssl